کلیات علایم آلرژی

کلیات علایم آلرژی

در واقع می توان علائم آلرژی را به منزله مکانیسم های دفاعی تشدید یافته بدن در راستای حفاظت از ارگانهای خود در قبال آلرژی در نظر گرفت. همچنین علائم بسان زنگ خطری به ما هشدار می دهند که چیزی هست که به درستی کار نمی کند و می تواند برای ما آسیب زا باشند. افرادی که آلرژی ندارند از مکانیسم های دفاعی متناسبی برخوردارند که به آنها آسیب نمی رساند و در نتیجه مواد آلرژی زا بدون ایجاد هیچگونه علامتی به کار خود ادامه می دهند.

رایج ترین علائم ناشی از اختلالات آلرژیکی به ترتیب در زیر ارائه شده اند. شما می توانید این علائم و ارگانی را که در آلرژی مزبور دخیل است در راهنمای بدن و آلرژی نیز مشاهده نمایید.

توجه نماییدکه:

هیچ یک از این علائم منحصر به آلرژی نمی باشد. بعبارت دیگر هریک از این علائم ممکن است به موجب شرایط دیگری که برخی از آنها می توانند بسیار جدی باشند نیز بوجود آیند. علائم مذکور برای اطلاع رسانی در اینجا ارائه شده اند و در صورت ابتلا به این علائم، مراجعه به دکتر توصیه می شود.

تگ (ها):

آخرین مطالب