نیتریک اکسید بازدمی

نیتریک اکسید بازدمی

اندازه گیری اکسید نیتریکِ بازدم تستی است که در آن، میزان اکسید نیتریک موجود در هوایی که در نتیجه بازدم از ریه ها خارج می شود اندازه گیری می شود.
این تست بسیار آسان بوده و نتایجی سریع و دقیق بدست می دهد.
در این تست بیمار باید به مدت معین (6 یا 10 ثانیه بسته به سن) به درون دستگاهی که این مولکول را در هوای بازدم اندازه گیری می کند بدمد.
این امر پذیرفته شده است که سطوح بالای اکسید نیتریک موجود در هوای بازدم، به التهاب ریوی آلرژیک که در برخی بیماری های تنفسی مانند آسم یا رینیت وجود دارد مرتبط است؛ غالباً این روش در تعیین اینکه آیا بیمار دارای علائم تنفسی مبتلا به آسم می باشد یا خیر و نیز در ارزیابی پیشرفت این بیماری بکار می رود

 

تگ (ها): نیتریک اکسید بازدمی تست NO

آخرین مطالب