علایم آلرژی ریه

علایم آلرژی ریه

فشرده شدن قفسه سینه

فشرده شدن قفسه سینه داشتن حس فشار بر روی قفسه سینه است (گویی که وزنه ای روی قفسه سینه قرار گرفته) و موجب دشواری در تنفس می شود.
این عارضه زمانی روی می دهد که سعی داریم قفسه سینه خود را منبسط نموده و هوا را به داخل بکشیم. اگر راه هوا باریک بوده و هوا نتواند به آسانی از آن عبور نماید چنین احساسی خواهیم داشت.
این عارضه ناشی از اختلالات آلرژیکی همانند آسم یا آنافیلاکسی می باشد.

 

 سرفه

هنگامی که سرفه می کنیم هوا را با قدرت از ریه های خود بیرون می دهیم که این خود به پاک شدن راه هوایی از ترشحات، مواد تحریک کننده و ذرات خارجی همانند مواد آلرژی زا و میکروبها کمک می کند.
عارضه سرفه در نتیجه اختلالات آلرژیکی همانند آسم، التهاب بینی و سینوس و آنافیلاکسی بوجود می آید.

 

دشواری تنفس یا کمبود نفس یا بی نفس ماندن یا تنگی نفس

حس دشواری در دم یا بازدم زمانی عارض می شود که سعی داریم از راه های هوایی که باریک شده اند نفس بکشیم.
دشواری در تنفس علامتی هشدار دهنده است و در صورت عدم رفع آن می تواند منجر به خستگی بیش از حد ماهیچه های تنفسی می شود. اگر با یک نی نفس بکشید چنین حسی خواهید داشت.
عارضه تنگی نفس در اختلالات آلرژیکی همانند آسم و آنافیلاکسی مشاهده می شود.

 

خس خس سینه

خس خس در واقع تولید صدای سوت مانند حین تنفس است که هنگام عبور هوا از مسیری باریک یا مسدود روی می دهد. عارضه خس خس در اثر برونکو اسپاسم ایجاد می شود یعنی هنگامی که راه های هوایی برای جلوگیری از عبور محرک های مضر منقبض می شوند و در نتیجه عبور هوا دچار اختلال می شود.
عارضه خس خس را می توان در اختلالات آلرژیکی همانند آسم یا آنافیلاکسی مشاهده نمود.

تگ (ها): تنگی نفس سرفه خس خس

آخرین مطالب