داروهای بیولوژیک آلرژی

داروهای بیولوژیک آلرژی

درمان ضد IgE و دیگر داروهای بیولوژیک

ایمونوگلوبولین E (IgE) یک آنتی بادی انسانی است که نقش اصلی را در بیماری زایی بیماریهای آلرژیک مانند آسم ایفاء می کند.
در بسیاری از بیماران مبتلا به آسم می توان سطوح افزایش یافته IgE در حال گردش را مشاهده نمود؛ در بیماران مبتلا به آسم ایمونوگلوبولین ها می توانند، در صورت استنشاق یک آلرژن، موجب تنگی راههای هوایی شوند.
بلوکه کردن IgE می تواند درمانی موثر برای آسم باشد؛ و اومالیزوماب نام یک داروی آنتی IgE است که قادر است عملکردIgEها را بر روی راه های هوایی مهار نماید.
کارآیی درمانی اومالیزوماب در بیمارانی مشهودتر است که به آسم آلرژیک دائمی شدید ابتلا داشته و فقط به کورتیکواستروئید های دوز بالا پاسخ میدهند که در آنها آنتی IgE کاهش دوز مصرفی کورتیکواستروئید را ممکن می سازد.
این دارو هر دو تا چهار هفته یکبار به زیرجلد تزریق می شود.
باید توجه داشت که این داروها بسیار گران هستند و تصمیم گیری در مورد مصرف آنها در شرایط عدم پاسخ سایر راههای درمانی در بیماران می باشد.

تگ (ها): داروهای بیولوژیک آلرژی

آخرین مطالب