آلرژی به مسکن ها

آلرژی به مسکن ها

افراد داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDها) را به چندین دلیل مصرف می کنند. این داروها ممکن است بعنوان مسکن (بطور مثال پس از شکستگی استخوان یا جراحی) یا داروی ضد التهاب (بطور مثال در بیماری های روماتیسمی) و یا به منظور جلوگیری از لخته شدن خون در افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی بکار رود. به عبارت دقیق تر، NSAIDها در پزشکی کاربردهای گوناگونی دارند؛ با این همه این داروها دارای عوارض جانبی سمی و واکنش های افزایش حساسیت نیز هستند.

 

عوارض جانبی سمی

عوارض جانبی سمی واکنش هایی هستند که هم به مکانیسم عمل و هم دوز دارو مربوط بوده و در عین حال قابل پیش بینی هستند.
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی از یک سو برای پیشگیری از لخته شدن خون بکار می روند و همین امر آنها را برای بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی سودمند می سازد از سوی دیگر این بیماران پس از بریدگی یا جراحی، از نظر خونریزی پس از عمل در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
این مطلب درباره اثر ضد التهابی این داروها نیز صادق است: این داروها برای بیماران مبتلا به اختلالات روماتیسمی که از التهاب و درد شکایت دارند سودمند هستند ولی همین مکانیسم می تواند معده را تحت تاثیر قرار داده و موجب زخم معده شود.
هرچند این عوارض جانبی سمی می توانند بسیار جدی بوده و حتی زندگی بیمار را تهدید کنند با اینهمه قابل پیش بینی بوده و به دوز مصرفی ارتباط دارد.

  

واکنش های افزایش حساسیت شدید

واکنش های افزایش حساسیت شدید عبارتند از واکنش هایی که غیر قابل پیش بینی هستند و به دوز مصرفی ارتباطی ندارند.
بیمار ممکن است پس از مصرف این داروها شکایاتی همچون کهیر، خارش، قرمزی و آسم پیدا کند.
در این موارد پزشک تنها به ندرت می تواند بوسیله تست آزمایشگاهی یا تست پوستِ مثبت، درگیر شدن سیستم ایمنی را شناسایی نماید. در این حالت، واکنش مشاهده شده یک واکنش آلرژیک است. در این نوع واکنش، بیمار معمولا تنها به یک نوع یا کلاس از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی واکنش نشان داده است و می تواند دیگر انواع این داروها را بدون مشکل تحمل نماید.
اگر پزشک به وجود واکنش آلرژیک مشکوک شود تست پوست می تواند برای شناسایی داروی مسبب سودمند واقع شود ولی اغلب در این موارد واکنش آلرژیک حقیقی بوسیله تست آزمایشگاهی یا تست پوستی قابل شناسایی نیست اگر چه تصویر بالینی، یکسان و مشابه به آلرژی می باشد.
حالت اخیر، واکنش حساسیت شدید غیر آلرژیک نامیده می شود. اگر شاهد این نوع واکنش در خود هستید اغلب بدین معناست که شما به چندین نوع از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی حساسیت دارید و لذا باید به منظور یافتن داروهای جایگزین که مصرف آنها برای شما بی خطر است در بیمارستان مورد آزمایش قرار بگیرید.

 

 داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و پولیپ بینی

برخی افراد، بویژه مبتلایان به پولیپ بینی و/یا آسم در صورت مصرف این داروها در معرض واکنش های نامطلوب قرار می گیرند به این حالت سه گانه آسم / پولیپ بینی / حساسیت به آسپرین گفته می شود (Samter triad). البته نمی توان گفت که همه افراد مبتلا به آسم و/یا پولیپ بینی با این داروها دچار مشکل می شوند بلکه می توان گفت که احتمال این واکنش ها در بیمارانی که مبتلا به پولیپ بینی و/یا آسم هستند، بسیار بیشتر از افراد سالم می باشد.

 

تگ (ها): آلرژی به مسکن ها آلرژی به مسکن های غیراستروئیدی

آخرین مطالب