آلرژی به سبزیجات

آلرژی به سبزیجات

واکنش های آلرژیک به سبزیجات می تواند نسبتاً خفیف و محدود به دهان و گلو (خارش لبها، دهان و گلو، ورم لبها، زبان، گلو و کام) باشد. این حالت، سندرم آلرژی دهانی نامیده می شود.
این واکنش های خفیف ممکن است در افرادی که به گرده گل (مثلا گرده درخت غان) آلرژی دارند هنگام خوردن برخی سبزیجات تظاهر نماید. با وجود این، واکنش های شدید نیز در بیمارانی که به سبزیجات آلرژی دارند می تواند روی دهد.
پختن سبزیجات آلرژنهای مرتبط به گرده را در آنها از بین می برد؛ به همین دلیل سبزیجات پخته شده اغلب برای افرادی که آلرژی سبزیجات در آنها مرتبط به گرده است بدون مشکل هستند.
واکنش به دیگر سبزیجات از جمله کرفس ممکن است شدیدتر باشد. آلرژن کرفس مقاوم به حرارت است و لذا در سوپ ها و دیگر محصولاتی که حرارت می بینند نیز یافت می شود.

 

تگ (ها): آلرژی به سبزیجات سندرم آلرژی دهانی

آخرین مطالب