آلرژی به حبوبات

آلرژی به حبوبات

حبوبات شامل لوبیا، نخود و عدس می شود.
بادام زمینی به لحاظ گیاه شناسی از خانواده حبوبات (نوعی لوبیا) محسوب می شود.
بادام زمینی یکی از آلرژی زا ترین مواد غذایی و شایع ترین علت واکنش های بسیار شدید و گاهی اوقات مهلک می باشد.
آلرژی به بادام زمینی اغلب در کودکی شکل می گیرد و معمولاً تا پایان عمر فرد مبتلا باقی می ماند.
برخی افراد مبتلا به آلرژی به بادام زمینی آنچنان حساس هستند که مقادیر بسیار اندک بادام زمینی نیز می تواند در آنها منجر به واکنش شود. بنابراین، انتقال این ماده غذایی روی ظروفی که برای سرو غذا استفاده می شود برای ایجاد واکنش در برخی افراد کفایت می کند.
حبوبات آلرژنهای گوناگونی دارند که در مواد غذایی خام و پخته وجود دارد. عمده این آلرژنها، پروتئین هایی هستند که بعنوان ذخیره غذایی برای تبدیل شدن به جوانه، به مصرف دانه می رسد.

تگ (ها): آلرژی به حبوبات آلرژی به بادام زمینی آلرژی به نخود آلرژی به لوبیا آلرژی به عدس

آخرین مطالب