آلرژی به تخم مرغ

آلرژی به تخم مرغ

آلرژی به تخم مرغ یکی از شایع ترین آلرژی های غذایی در کودکان است.
 آلرژی بیش از نیمی از کودکان به تخم مرغ، قبل از بزرگسالی به تدریج رفع می شود.
سفیده تخم مرغ حاوی عمده آلرژنهای تخم مرغ است.
تخم های دیگر پرندگان مانند اردک شباهت بسیاری به تخم مرغ دارد و لذا موجب واکنش در افرادی می شود که به تخم مرغ آلرژی دارند.

تگ (ها): آلرژی به تخم مرغ

آخرین مطالب