کلینیک های فوق تخصصی آلرژی

کلینیک آلرژی شمال

به مدیریت:
دکتر جواد غفاری
استاد فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشانی:
ساری ، خیابان فرهنگ، جنب ساختمان پزشکان نیکان، مرکز پزشکی سلامت

شماره (های) تماس:
44430050 -011
33260053-4 - 011
09119159201