دکتر سیدرضا قائمی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
نظام پزشکی 102301

مشاوره آنلاین دکتر سیدرضا قائمی

محل ویزیت:ارومیه خیابان عمار کلینیک تدبیر شنبه الی ۴ شنبه ۱۶ الی ۱۹:۳۰

 

علایق بالینی
آلرژی های غذایی
کهیر حاد ،مزمن و انافیلاکسی
آلرژیهای پوستی
آسم و رینیت الرژیک و سینوزیت مزمن و پولیپ بینی
آلرژی دارویی

 

علایق پژوهشی:
آسم
رینیت الرژیک و سینوزیت
نقائص ایمنی