دکتر افشین شیرکانی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
نظام پزشكی : 67241

مشاوره آنلاین دکتر افشین شیرکانی

نشانی مطب
بوشهر خ يادگار امام مجتمع پزشكی احسان ط دوم تلفن نوبت دهی پيامكی 

9377718571 / 98+


روزهای فعاليت مطب
روزهای زوج هفته ساعت يك و نيم لغايت شش و نيم عصر

علايق بالینی
آسم
كهير آنژيوادم و آنافيلاكسی
رينيت آلرژيك
اگزما
آلرژي غذايی و دارويی
آلرژی به نيش زنبور
بيماری های نقص سيستم ايمنی

علایق پژوهشی
بيماری های نقص سيستم ايمنی
ايمونوتراپی