پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

پایگاه اطلاع رسانی آلرژی و حساسیت ایران حاصل تلاش جمعی متخصصان و پژوهشگران رشته آلرژی می باشد که هدف از تاسیس و راه اندازی آن فراهم نمودن بستر مناسب ارتباطی و اطلاع رسانی خدمات پیشگیری، تشخیصی، درمانی و توانبخشی آلرژی در جامعه پزشکی کشور و عموم مردم است. چشم انداز ما در این مسیر دستیابی بیماران و خانواده های ایشان به منابع معتبر علمی پزشکی روز دنیا است. همچنین امیدواریم تا از طریق ایجاد بستر مناسب و همکاری بین پزشکان رشته های مختلف، شرایط ارتقاء خدمات نظام سلامت در حوزه بیمایهای آلرژی فراهم آید.